User Tools

Site Tools


meen

കുഞ്ഞുമീന്‍

അപ്പുണ്ണിയേട്ടാ,അപ്പുണ്ണിയേട്ടാ,

കുഞ്ഞുമീന്‍ കിട്ട്യാ കുട്ടനു തര്വോ.

എന്തിനാ കുട്ടാ

പൊഴേല് വിടാന്‍ ,നീന്തണ കാണാന്‍.

meen.txt · Last modified: 21/03/2021 07:18 by R G