മരങ്ങൾ

കൂണു പോലെ ഉയര്‍ന്ന് വിടര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന വാകമരം.പവിഴപ്പുറ്റുപോലെ വിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന അരളി.
ഭാരം കാരണം നിവര്‍ന്നുയരാന്‍ കഴിയാതെ വളഞ്ഞുപൊങ്ങി പൊട്ടിത്തെറിച്ചവ.

വര്‍ഷങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ളവ.
പേടിച്ചൊതുങ്ങിപ്പോയവ.
ധാര്‍ഷ്ട്ര്യക്കാരന്‍.
യോഗി.
തല തെറിച്ചവന്‍.
സുന്ദരി.
മരങ്ങള്‍ !